Obrtničke knjige

Opis proizvoda:

Obrtničke knjige ili "Knjige za obrtnike" kako ih još zovu, su knjige koje obavezno vode obrtnici odnosno obveznici poreza na dohodak od samostalne djelatnosti. 

WIP obrničke knjige sadrže :

  • Knjigu prometa
  • Knjigu primitaka i izdataka
  • Godišnju rekapitulaciju primitaka i izdataka koja se predaje uz prijavu poreza na dohodak na kraju poslovne godine

 

Jednokratno (HRK):

1.800,00 kn