modul VELEPRODAJA

Srodni proizvodi:

VELEPRODAJA [modul WIPa]

Opis proizvoda:

U modulu veleprodaje možete raditi slijedeće :

 • primke i primke-kalkulacije (ulazne račune za robu) od ino i domaćeg dobavljača uz automatsku raspodjelu zavisnih troškova kako bi se kalkuliralo od stvarne nabavne cijene proizvoda i time kvalitetno odredila prodajna cijena
 • kreirati povratnice dobavljaču
 • kreirati narudžbenice prema dobavljaču sa ili bez prikaza cijena
 • kreirati ponude, otpremnice i račune
 • kreirati račune za avansne uplate
 • evidentirati uplate po ponudama, te kreirati listu naručenih poslova a po prvim uplatama avansiranih ponuda
 • rekapitulirati promet po načinima plaćanja a za uplate po ponudama
 • kreirati naloge za otpremu (ako u skladištu nemate računalo)
 • raditi knjižne obavijesti
 • tiskati deklaracije za robu i količinu a po primkama, računima, ponudama, međuskladišnicama
 • kreirati izlazne kalkulacije po ponudama i izlaznim računima kako bi odmah znali Vašu zaradu
 • kreirati tzv. Potvrdu narudžbe ako prodajete velikim trgovačkim lancima
 • kreirati inventure, inventurne razlike, te inventurom izjednačiti trenutno stanje skladišta
 • voditi neograničen broj skladišta sa detaljnom poviješću svakog proizvoda, a koja se kreira potpuno automatski
 • evidentirati prodajne cjenike robe i usluge po skladištima i po kupcima (ugovoreni cjenici)
 • možete biti obaviješteni o prošlim uvjetima prodaje istom kupcu za istu robu po starim dokumentima prilikom stavljanja te robe na ponudu/račun
 • kreirati automatske narudžbenice po prosjeku dnevne prodajne u retro periodu a za zadani broj dana budućeg perioda
 • kreirati automatske izvještaje za narudžbu robe po definiranoj željenoj minimalnoj i maksimalnoj količini proizvoda
 • kreirati radne naloge za obavljanje usluge uz automatski utrošak repromaterijala i fakturiranje radnoga naloga kao stavke fakture (više radnih naloga na jednu fakturu) (poseban WIP modul "Radni nalozi")
 • kreiranje neobvezujućih ponuda sa bogatim dodatnim opisima stavaka robe i usluge te tekstovima napomena i primjedaba
 • listati cjenike robe i usluge
 • fakturirati i robu i uslugu
 • kreirati fakturu s "osobođeno poreza" (vjerske ustanove i sl.) ili s "izvoz" obilježjima
 • odvojeno a uz kupce evidentirati i "poslovnice kupaca", te ponude, otpremnice i račune nasloviti na tvrtku ali s naznakom poslovnice na koju se taj dokument odnosi
 • definirati lokacije artikala na skladištu
 • definirati planirane nabavne i prodajne cijene koje omogućuju razduženje "u minus"
 • definiranje sadržaja deklaracije za svaki proizvod
 • tiskanje labela s cijenama za police
 • listati lager listu
 • listati pregled nabave po primkama za zadani period, jedno ili sva skladišta itd.
 • listati pregled prodaje po računima sa ili bez izlazne kalkulacije
 • listati pregled knjige zaduženja-razduženja za zadani datumski period iz filtriranje po dokumentima
 • pregled prodane i kupljene robe te obavljene usluge po partnerima, za sve ili jedan proizvod, za sve ili jednu grupu proizvoda, za jednog ili sve partnere, po svim ili samo odabranim dokumentima, za zadani datumski period, s prikazom ili ne nabavnih cijena ...

Galerija fotografija : 

Ponude

Primke u veleprodaji

Jednokratno (HRK):

3.100,00kn