TeamViewerQS

  • Mijenjano : 25 Veljača 2012
  • File size: 1.84 MB
  • Verzija: QS1
  • 4333
  • Autor: Mladen Babić
  • Licenca: Besplatno za model WIP održavanja B ili C

Program TeamViewerQS je program koji se pokrene na Vašem računalu i služi za naše spajanje na Vaše računalo putem Interneta.

Ovaj program čini našu podršku puno jednostavnijom, i Vama i nama. Objasnite nam Vaš problem tako da nam to jednostavno pokažete direktno na Vašem računalu. Ne morate sve odspajati i dolaziti k nama. Prednosti su ogromne.

Ovaj program preuzmite i jednostavno pokrenite na računalu na koje želite da se mi spojimo.

Za vrijeme pokretanja ovoga programa, Vaše računalo mora imati ostvarenu vezu sa Internetom.

Kada se TeamViewerQS pokrene, u njemu će se prikazati tzv. ID brojID broj nam morate dojaviti putem telefona ili e-maila, čime ćete nam omogućiti naše spajanje. ID broj je drugačiji za svako računalo a na istom se računalu ne mijenja ako se TeamViewerQS zatvori i ponovno pokrene.

Program TeamViewerQS NEMOJTE zatvarati ako želite da se mi spojimo. On mora biti pokrenut za vrijeme našega spajanja. Kada ga zatvorite, mi se više ne možemo spojiti na Vaše računalo. Time Vi određujete kada se, i dali se, mi možemo spojiti.

Također, ovaj program je licenciran na našu tvrtku i ima sakrivenu lozinku. To znači da ste sigurni od ne ovlaštenoga spajanja. Na primjer, Vaš djelatnik nema mogućnost da omogući nekome izvana neovlašteno spajanje na Vaše računalo, jer lozinku za spajanje znamo samo mi.)