Registracija korisnika na ove Internet stranice

Ove Internet stranice imaju sadržaj koji je javno dostupan svima, ali imaju i sadržaj koji se ne vidi javno. Kako bi korisnik ovih Internet stranica, vidio i drugi sadržaj, mora biti poznati korisnik, ili, kako mi to kažemo - "Registrirani korisnik". To znači da se korisnik ovih Internet stranica mora registrirati kako bi vidio i ostale sadržaje.

Proces registracije, korisniku dobavlja "korisničko ime" i "lozinku" sa kojima se taj korisnik potom prijavljuje na ove Internet stranice. Činom prijave, taj korisnik postaje poznati korisnik, odnosno Registrirani korisnik pa mu se na stranicama dozvoljava pristup i dodatnim sadržajima koji nije vidljiv ostalim nepoznatim korisnicima.

Proces registracije je automatiziran na ovim Internet stranicama i za njega Vam ne treba naša akcija. Također, moramo reći, proces registracije na ove Internetske stranice, potpuno je besplatan za sve korisnike.

Vrste registriranih korisnika

Registriranih korisnika ovih internet stranica, postoje dvije vrste :
1. Registrirani korisnik - postaje se dole opisanom procedurom registracije. Ovi korisnici vide sadržaj ovih Internet stranica koji je označen kao dostupan samo "Registriranim korisnicima" (npr. program "HUB")
2. WIP Registrirani korisnik -  Ovaj korisnik je isto tako  "Registrirani korisnik" ali onaj registrirani korisnik kojega smo mi pretvorili (propagirali) u "WIP Registriranog korisnika" jer koristi WIP poslovni sustav.
Ovi korisnici, na ovim Internet stranicama, imaju dostupne i programe za instalaciju i nadogradnju WIP poslovnog sustava.

Kako postati "WIP registrirani korisnik" 

WIP Registrirani korisnik postajete tako da se prvo normalnom, odnosno dole  opisanom procedurom registrirate na ove Internet stranice i time dobijete status "Registriranog korisnika", a zatim nas putem e-maila zatražite da Vas propagiramo u "WIP Registriranog  korisnika".
U zahtjevu nam morate dostaviti korisničko ime i e-mail adresu (NE LOZINKU) koje ste koristili prilikom registracije na ovim stranicama.

Kako postati "Registrirani korisnik"

Video, pod nazivom "Registracija korisnika na ove Internet stranice", objasniti će Vam kompletnu proceduru registracije novoga korisnika na ove stranice, a nakon čega postajete "Registrirani korisnik".

VAŽNA NAPOMENA : Molimo sve Vas, korisnike WIP poslovnog sustava, a koji ste se već registrirali na ove stranice, a još nemate  status "WIP Registriranog korisnika", odnosno kada se logirate na ove stranice nemate pristup preuzimanju WIP nadogradnji - da nam dojavite svoje korisnčko ime i e-mail, a kako bi Vas propagirali u "WIP Registriranog korisnika" ovih stranica. Nakon toga ćete  ubuduće neometano moći preuzimati sve WIP programe.
  • Četvrtak, 10 Studeni 2011

Comments (0)

Ostavite komentar

Molimo Vas da se logirate kako bi mogli ostaviti komentar.