U "opisima" objašnjavamo principe rada programa i njihove  mogućnosti. U ovim uputama ne objašnjavamo kako se nešto radi, nego pričamo o tome što se sve može napraviti. Također tu objašnjavamo određene pojmove koje koristimo u razgovoru i ostalim uputama o našim programima.

Ovakvim uputama, koje opisuju programske module, dajemo šansu korisnicima koji se prvi puta susreću sa poslovnim programima da se i oni uključe u problematiku i načine rješavanja poslovnih procesa kroz programski sustav. Ovdje dajemo šansu za start i onim korisnicima koji ne znaju što je to "primka", "što ponuda", koji su obavezni elementi računa, itd.

NAPOMENA : Ove upute su u još fazi izrade. Stremimo ka tome da obuhvatimo sve segmente WIP poslovnog sustava, uključujući WIPOS kasu i WIP otpremništvo.

Uživajte.