ČPP WIP [zakon o PDVu 01.07.2013.]

Često Postavljena Pitanja (ČPP) za WIP : izmjene vezane za novi Zakon o porezu na dodanu vrijednost, koji je stupio na snagu 01.07.2013.

ZADNJE AŽURIRANJE : 20.08.2013. u 18:43h

"Usluži" me "dobrima" :)

 • Pitanje : Kada WIP tretira stavke izlazne fakture kreirane u modulu Veleprodaje ili "Fakturiranje iz MP" - kao "DOBRO" (robu), a kada kao "USLUGU"?

  Odgovor

  Kada faktura, kreirana u modulu "Veleprodaja" ili "Fakturiranja iz maloprodaje", dođe u knjigu IRA, ona će se tamo automatski iskontirati po modelu kontiranja a njeni će se iznosi automatski popuniti u sva polja potrebna za knjigu IRA, PDV obrazac, ZP obrazac itd. 

  Ručno dodana stavka u temeljni dokument (ponudu, buduću fakturu) nakon fakturiranja smatra se uslugom. Dakle, ako na temeljni dokument (ponudu, već prije kriranja računa) dodate stavku ručnim načinom dodavanja (dakle ne iz šifrarnika proizvoda) - WIP tako dodanu stavku tretira kao uslugu.

  Ako stavku proizvoda dodate u šifrarnik artikala, a zatim i u ponudu (buduću fakturu), tada takvu stavku WIP smatra "DOBROM" (robom) ali samo ako je u šifrarniku artikala na tom proizvodu isključena kvačica u polju "Usluga". 

  Ako u šifrarniku proizvoda, na nekom proizvodu uključite kvačicu "Usluga", WIP će taj proizvod kada ga dodate u fakturu tretirati kao uslugu. 

  Ako su uključene obje kvačice u šifrarniku artikala (proizvoda), dakle  i u polju "ROBA" i u polju "USLUGA" - WIP će takav proizvod smatrati uslugom. 

  Ako je na izlaznoj fakturi označena "Vrsta isporuke" kao isporuka u zemlje članice EU, tada će WIP, temeljem gore rečenoga, samostalno odvojiti vrijednost robe od vrijednosti usluge i to u knjizi IRA, u PDV obrascu i u obrascu zbirne prijave - "ZP obrazac", kao i svugdje drugdje gdje se traži  odvajanje vrijednosti robe i usluge.

  U slučaju primke-kalkulacije : WIP sve stavke dodane na primku smatra robom osim iznosa unesenoga u polje "Primljena usluga od dobavljača" na zaglavlju VP primke gore desno. Taj će iznos, ako primku pustite u knjigu URA, u automatski kreiranoj URAi po toj primci - biti prijavljen kao usluga.

  U PDV obrascu će WIP zbrojiti poreze za svaku stavku dobra ili usluge, te za takav porez izračunati osnovicu. 

  Dakle, WIP neće po IRAma, odnosno URAma zbrajati osnovice, jer su u tom slučaju gubitci temeljem izgubljene treće i četvrte decimale preveliki, pa postoji mogućnost da PDV obrazac ne bude valjan. Iz tog razloga, WIP uvijek izračunava kumulativne osnovice na temelju iznosa i stope poreza.

  Malu mogućnost razlike sam očekivao kod stjecanja robe odnosno usluge, u poljima pretporeza odnosno obveze za porez, iz razloga što su se u obvezi osnovice morale razložiti po poreznim grupama i dobrima odnosno uslugama, a u poljima pretporeza - samo po dobrima odnosno uslugama - ali je praksa i kod ekstremnih korisnika, koji imaju ogroman broj malih računa, pokazala da su razlike minimalne i u granicama tolerancije. U svakom slučaju i dalje ćemo pratiti PDV obrazac u praksi.

Prijem računa za tuzemni prijenos porezne obveze

 • Pitanje : Dobili smo račun bez PDVa, od DOMAĆEG dobavljača, s naznakom "Reverse charge - prijenos porezne obveze" a za obavljene građevinske radove. Kako da ga unesemo u WIP?

  Odgovor:Takav račun unesite "ručno" u knjigu URA. Bitno je obratiti pozornost na tri stvari :

  • 1. u polju "Tip pretporeza" izabrati "III.2.+II.4.|Pretporez od primljenih isporuka u RH za koje PDV obračunava primatelj (tuzemni prijenos porezne obveze)"
  • 2. sami obračunajte porez po propisanoj stopi (25%) i upišite ga u URA. Osnovicu i porez razložite u donjoj tablici kao i kod svakog drugog ulaznog računa.
  • 3. Prilikom kontiranja, obavezno iskontirajte i obvezu poreza i pretporez, a na konto dobavljača obavezno upišite iznos bez poreza.

   Dakle, na dugovnoj strani iskontirajte trošak (konto klase 4) i pretporez (npr. konto 1400), a na potražnoj dobavljača (konto 2200) s IZNOSOM BEZ POREZA i obvezu poreza (2400).

   WIP će ovakvu URA prikazati i u izvještaju URA i u izvještaju IRA, a u PDV obrascu prijaviti će iznos pretporeza i u obvezu i u pretporez - dakle ni u ovom slučaju nema novčanoga tijeka temeljem plaćanja poreza pa njegova potraživanja - upravo kao i pri stjecanju.

R-2 URA nakon 01.07.2013. iz perspektive korisnika WIPa, obveznika poreza na dobit

 • Pitanje : Kako da se zaostali R-2 račun iz 01.mj. prošle godine, koji je već unesen u WIP, sada prijavi u PDV obrazac?

  Odgovor: Od 01.07.2013. svi obveznici u sustavu PDVa mogu odbiti pretporez po R-2 ulaznom računu s datumom tog računa bez obveze plaćanja istog. (do sada se R-2 račun morao platiti, pa se pretporez po njemu mogao odbiti tek s datumom uplate tog računa). 

  Iz ovog razloga WIP više ne očekuje definiranje uplate takvog ulaznog računa kako bi ga prijavio u "PDV obrazac za obveznike poreza na dobit", nego takav račun zbraja u PDV obrazac s "Datumom knjiženja" koji je upisan u URA prilikom njegova unosa. Logično, sada se postavlja pitanje, kako prijaviti stare, već unesene R-2 račune, u "ovomjesečni" PDV obrazac. 

  Odgovor je jednostavan : na tom URA promijenite "Datum knjiženja" u datum s mjesecom i godinom u kojem želite da WIP taj račun prijavi u poreznu prijavu. Dakle, pravilo je sada jednostavno : svi uneseni, i R-1 i R-2 ulazni računi će biti prijavljeni u novi "PDV obrazac za obveznike poreza na dobit" s "Datumom knjiženja" upisanim u na tom ulaznom računu. 

  R-2 Iz perspektive obveznika poreza na dohodak (obrtnika)

  U slučaju obrtnika, odnosno obveznika poreza na dohodak, WIP i dalje uzima u obzir datum i iznos uplate kako IRA tako i URA, ali samo za "tuzemne" URA i IRA. U slučaju stjecanja, ili isporuke u EU, (a to ovisi o izboru u polju "Vrsta pretporeza" za URA, odnosno "Vrsta isporuke" za IRA) WIP se neće obazirati na datum uplate , nego će račun u PDV obrazac prijaviti s datumom knjiženja na tom računu.

Unos URA koji je oslobođen PDVa

   • Pitanje : Kako unijeti bankovnu proviziju u knjigu URA? Ona je oslobođena poreza.

    Odgovor: U URA, kao i do sada, morate unijeti ukupne iznose računa bez poreza, porez, i ukupan iznos računa s porezom. Razlika je ta što se sada osnovica računa mora razložiti u  tablici forme za unos URA.

    PRIMJER #1 :
    Ako na računu nema poreza, tada ćemo, za primjer računa od 100kn+0kn poreza, URA unijeti ovako :

    • polje : "Ukupan iznos računa bez PDVa = 100kn
    • polje : "Ukupan iznos PDVa = 0kn
    • polje : "UKUPAN IZNOS RAČUNA = 100kn
    • polje : "Osnovica koja je oslobođena poreza = 100kn

     

    PRIMJER #2 :
    Ako u računu imamo dva poreza i dodatno neoporezivu osnovicu - npr. imamo račun s tri osnovice, 100kn za 25%, 10kn za 10%, i neoporezivu osnovicu od 20kn, onda ćemo unosa napraviti ovako :

    • polje : "Ukupan iznos računa bez PDVa = 130kn
    • polje : "Ukupan iznos PDVa = 26 (dakle ukupno zbrojen PDV :: 25kn na 100kn + 1kn na 10kn = 26kn)
    • polje : "UKUPAN IZNOS RAČUNA = 156kn
    • polje : "Osnovica za 25% poreza = 100kn i pretporez 25kn
    • polje : "Osnovica za 10% = 10kn a pretporez 1kn
    • polje : "Osnovica koja je oslobođena poreza = 20kn

    Ako pogledamo zbroj osnovica u doljnjoj tablici, vidjeti ćemo da je 100kn+10kn+20kn = 130kn, upravo koliko i "Ukupan iznos računa bez PDVa". WIP validira unos u tom smislu, odnosno prijaviti će poruku ako zbroj osnovica ne odgovara ukupnoj osnovici. Dakle, drugim riječima "razložili" smo ukupnu osnovicu na različite stavke.

Fakturiranje bez poreza - tuzemni prijenos porezne obveze

   • Pitanje : Želim fakturirati uslugu koja se smatra građevinskom uslugom. Kako?

    Odgovor : jednostavno napravite ponudu u kojoj u polju "Vrsta isporuke" izaberite "2) I.1. | OSLOBOĐENE ISPORUKE U RH ZA KOJE PDV OBRAČUNAVA PRIMATELJ (tuzemni prijenos porezne obveze)", a zatim u ponudu dodajte željene stavke.

    Na fakturi kreiranoj po ovoj ponudi, neće se prikazivati PDV i WIP će samostalno dodati klauzulu "Reverse charge - prijenos porezne obveze".

    Ako takvu fakturu "napunite" u knjigu IRA, tamo će se iznos isporuke prijaviti u kolonu broj 7, pod nazivom "TUZEMNI PRIJENOS POREZNE OBVEZE".

    Isto tako, u PDV obrascu će se takva isporuka automatski prijaviti u polje "I.1. ISPORUKE U RH ZA KOJE PDV OBRAČUNAVA PRIMATELJ (tuzemni prijenos porezne obveze".

    Znači, kompletno "ponašanje" WIPa, u smislu fakturiranja, ovisi samo o izboru "Vrste isporuke".

    Dodatno i važno : ne zaboravite i napomenu s tekstom razloga oslobođenja poreza na računu. Tekst napomene za ovaj slučaj treba glasiti : "„PDV na vrijednost izvršene građevinske usluge nije obračunan - prijenos porezne obveze prema odredbama članka 75. stavak 3. točka a) i članka 79. stavak 7. Zakona o PDV-u"

Fakturiranje neoporezive kamate nakon 01.07.2013.

   • Pitanje : Kako da fakturiramo nešto neoporezivo, npr. zateznu kamatu nakon 01.07.2013. Do sada smo to radili tako da smo u šifrarniku proizvoda definirali proizvod "Zatezna kamata" i dodali ga u grupu poreza 0%. Od 01.07.2013. ta grupa više ne postoji.

    Odgovor : Od 01.01.2013. za fakturiranje "nečega neoporezivoga" morate raditi posebnu ponudu-otpremnicu-račun, u koju unesite "robu" pod nazivom "Zatezna kamata", koja u šifrarniku artikala ima odabranu grupu poreza "25%", a zatim u polju "Vrsta isporuke" odaberite npr. "8) I.8. | OSLOBOĐENE TUZEMNE ISPORUKE - bez prava na odbitak pretporeza". Takva "Vrsta isporuke", ukinuti će porez na računu, a u knjigu I-RA i u PDV obrazac iznosi će biti ispravno smješteni. Dakle, NULTA stopa poreza se od 01.07.2013. više ne upotrebljava. Dodano i važno : ako se radi o obračunu zatezne kamate, u napomenu obavezno stavite tekst temeljem kojega je ta isporuka oslobođena PDVa. Navedite da je isporuka oslobođena poreza temeljem Članka 25. stavka 5 Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost

Ručni unos u knjigu URA

   • Pitanje : prilikom unosa "ručne URA" program mi javlja poruku "Osnovica u polju 'Ukupan iznos računa bez PDVa' nije jednaka zbroju svih prijavljenih osnovica u poljima 'OSNOVICA'"

    Odgovor : sada se ukupna osnovica mora ispravno razložiti na oporezive osnovice s pripadajućim porezima kao i na neoporezive dijelove ukupne osnovice. To znači da zbroj svih osnovica u donjoj tablici forme za unos, mora odgovarati ukupno upisanoj osnovici. Problem nastaje jer WIP pokušava pomoći tako da samostalno izračuna porez za upisanu osnovicu, odnosno osnovicu za upisani porez. Ponekad izračun osnovice iz upisanoga poreza ne daje jednaku osnovicu onoj koja stoji na ulaznom računu dobavljača - jer je on dodavao porez na već postojeću osnovicu, a WIP sada pokušava iz poreza izračunati osnovicu. Dodavanje poreza i na jednu i na drugu osnovicu daje isti iznos porez na dvije decimale - pa u stvari nije nitko pogriješio - niti WIP niti dobavljač.

    U ovakvim je slučajevima suvišno da WIP radi izračun - jer time više odmaže, nego pomaže. Iz ovoga smo razloga u URA ugradili kvačicu pod nazivom "Automatski računaj polja poreza". Kada tu kvačicu isključite, WIP više neće nakon upisa poreza ili osnovica izračunavati osnovice odnosno poreze - nego će iznose ostaviti onakve kakve ste upisali. WIP će na kraju samo napraviti validaciju zbroja, pri čemu zbroj razloženih osnovica, mora iznosom odgovarati ukupno upisanoj osnovici. Također, zbroj razloženih iznosa poreza, mora odgovarati ukupnom porezu na cijelom računu.

Zavisni troškovi u VP primci-kalkulaciji za stjecanje

  • Pitanje : smijem li unositi zavisni trošak prijevoza u primku-kalkulaciju koju radim po računu od EU dobavljača (primka za stjecanje dobara), a to niste naveli u ovom dokumentu UPUTE za popunjavanje novih PRIMKI u VP?

   Odgovor : NE. Sve zavisne troškove, odnosno troškove prijevoza, za sada unosite kao "ručnu URA" direktno u knjigu URA-IRA. Ako ne vodite knjigu URA i IRA u WIPu, nego Vam to radi vanjski knjigovođa, tada možete unositi zavisne troškove kroz primku jer će knjigovođa ionako račun za robu i račun za prijevoz od domaćeg dobavljača, knjižiti kao dva odvojena računa. Zato u navedenim uputama niti nismo naveli tu stavku kao potrebnu radnju.

   Problem je naime u novom PDV obrascu, koji sada mora eksplicitno odvajati dobra i usluge od EU, odnosno od domaćeg dobavljača - i to u smislu da se pretporez koji samostalno obračunate kao pretporez pri stjecanju, mora knjižiti i u obvezu i u pretporez - dok se pretporez od domaćeg dobavljača knjiži samo kao pretporez. Sve ovo drastično komplicira vezanje zavisnog troška domaćeg dobavljača uz primku stjecanja.

   U slučaju UVOZA (dakle ne stjecanja) - špedicija, carina i ostali zavisni troškovi mogu se i dalje unositi kroz primku-kalkulaciju.

 • Utorak, 20 Kolovoz 2013

Comments (0)

Ostavite komentar

Molimo Vas da se logirate kako bi mogli ostaviti komentar.