Povijest verzija WIPOS fiskalne blagajne

Povijest verzija WIPOS fiskalne blagajne

od 20.02.2015. VAŽNO !!!

 • Sve buduće objave povijesti verzija WIPa preselili smo u novi sustav za korisničku podršku, na adresu

  WIP sustav korisničke podrške

 • Ako nemate pristup, molimo Vas da nam dostavite Vašu email adresu na koju ćemo Vam poslati uputa za aktiviranje Vašeg korisnikog profila za pristup novom sustavu korisničke podrške.

29.12.2014.

 • U slučaju izdavanja R2 računa iz WIPOS fiskalne blagajne, ova verzija na računu ispisuje poruku 'obračun prema naplaćenim naknadama' a sve u skladu sa izmjenama Zakona o PDVu koji stupa na snagu nakon 01.01.2015.g.

  TO ZNAČI, da svi kojima je ukupni promet u 2014. g. manji od 3 milijuna kuna, od 01.01.2015.g. mogu izdavati račune po kojima će PDV iskazan na tim računima biti dužni prijaviti u PDV obrazac TEK NAKON ŠTO IM KUPAC TAJ RAČUN PLATI! Molimo Vas da kontaktirate Vaše knjigovodstvo za više informacija, ili da pročitate ovaj dokument koji je objavila porezna uprava :
  ODLUKA o proglašenju Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o PDVu na stranici 14 stavak(5).

  Iz gore navedenoga, molimo sve korisnike WIPOS fiskalne blagajne, da u skladu s činjenicom ulaze li u sustav obračuna PDVa prema naplaćenim naknadama ili ne, podese WIPOS na slijedeći način :

  U polje do kojega možete doći ovako : "Alt-O Obrada" > "8. Generalni podaci o kasi" > stranica "Ponašanje" > stavka "8.. Korisnik izdaje R1 ili R2 račune" upiše broj :

  2 :: ako ćete nakon 01.01.2015. obračunavati PDV po naplaćenim naknadama
  1 :: ako ćete nakon 01.01.2015. obračunavati PDV po isporučenim  računima

  I TO SVE BEZ OBZIRA JESTE LI OBVEZNICI POREZA NA DOHODAK ILI POREZA NA DOBIT (obrt ili d.o.o. ili j.do.o.)!!!

  Napominjemo da ako ćete "prijeći" u novi sustav "obračuna PDV prema naplaćenim naknadama", morate najkasnije do 20.01.2015. Vašoj poreznoj upravi dostaviti PISANU obavijest o tome. U suprotnom će Vas cijelu godinu tretirati kao da niste prešli u ovaj novi sustav naplate PDVa. (konzultirajte se s Vašim knjigovodstvom oko svega).

25.02.2014.

 • Automatska izrada sigurne kopije računa u Internet oblak u stvarnom vremenu 

  "WIPOS fiskalna blagajna" sada ima mogućnost izrade automatske kopije računa u Internet oblak i to u realnom vremenu, odnosno odmah nakon fiskalizacije računa.

  To znači da informaciju o ostvarenom fiskaliziranom prometu više ne možete izgubiti niti u slučaju kvara računala u bilo kojem trenutku.

  Naime, i do sada je WIPOS imao sustav izrade sigurne kopije podataka, međutim taj je sustav problematičan u npr. slijedećem scenariju : 
  1. Napravite sigurnu kopiju podataka na dan 24.02.2014. u 20 sati navečer
  2. 25.02.2014. do 15 sati napravite 1800 novih računa koji su svaki posebno i fiksalizirani
  3. Računalu se pokvari tvrdi disk čime ste sve trenutne podatke na WIPOS blagajni BESPOVRATNO izgubili.

  U ovom slučaju NEMATE kopiju od 1800 izdanih računa do 15 sati, dok Porezna uprava ima informaciju koliko ste ostvarili prometa. Ne postoji metoda za dobiti od porezne tu informaciju. To znači da morate izmišljati ostvareni promet a koji naravno neće biti identiačan onom prometu koji se već nalazi u Poreznoj upravi.

  Kako bi WIPOS napravili imunim na ovaj veliki problem, osmislili smo sustav izrade kopije računa u stvarnom vremenu. U takvom režimu WIPOS automatski nakon fiskalizacije sprema svaki račun u Internet oblak, a kojemu se nakon toga može pristupiti s bilo kojeg računala koje ima pristup tom Internet oblaku. Na ovaj način će iz našega scenarija, svih 1800 računa biti spremljeno ODMAH nakon njihove fiskalizacije i u Vama dostupan Internet oblak. Ako računalo doživi nepopravljivi "fail", račune možete pregledati s nekog drugog računala i na taj način utvrditi stvarno ostvareni promet koji kasnije i prijavite u poslovnim knjigama.  Za podešavanje sustava potrebno je :

  • 1. imati otvoren besplatni korisnički račun na gmail.com ili live.com email servisu
  • 2. na računalo na kojemu pogonite WIPOS blagajnu potrebno je instalirati "Google disk" ili "SkyDrive" koji je povezan s korisničkim računom iz točke 1. ovih uputa.
  • 3. u WIPOS blagajni je potrebno podesiti novu postavku za izbor foldera za "Google disk" odnosno "Sky Drive", na stvarni lokalni folder "Google diska" ili "SkyDrivea".
    
  Nova postavka u WIPOSU se nalazi na :
  "Obrada" > "Generalni podaci o kasi" > stranica "Komunikacija" a zatim tipkom s tri točkice odaberite lokalni folder "Google diska" ili "SkyDrive"-a (npr. za google disk, u "Windows 8" je to "C:\Users\<ImeWindowsKorisnika>\Google disk")

  Nakon gore opisanog podešavanja, WIPOS će sve račune u XML formi zapisivati na slijedeću lokaciju :
  "<izabrani folder>\
  WIPOS_XML\
  WIPOS_<oib>\
  WIPOS_<godina>_<PoslGod>_<OznPosPros>_<BrNapUr>\"

  gdje je :
  <oib> = OIB obveznika fiskalizacije iz certifikata
  <PoslGod> = poslovna godina podešena u WIPOS blagajni
  <OznPosPros> = Oznaka poslovnog prostora  koji je podešen u WIPOS blagajni
  <BrNapUr> = broj naplatnog uređaja koji je podešen u WIPOS blagajni

  Ovakvu strukturu foldera WIPOS će samostalno otvoriti unutar izabranog foldera. Struktura naziva foldera služi nam za identifikaciji WIPOS blagajne a time i vlasništva računa koji su spremljeni unutar tih foldera. Na ovaj način, na istom računalu može egzistirati više WIPOS fiskalnih blagajni, a da im se XML računi ne pomiješaju. 

  Broj računa će biti u formi npr. "RN_0000001243.XML", što bi  predstavljalo Račun broj 1243. Vodeće nule služe kako bi računi unutar foldera bili ispravno sortirani po nazivu računa koji u stvari predstavlja broj računa.

  WIPOS će nakon svakog fiskaliziranog računa taj račun u XML formi, u pozadini i za korisnika neprimjetno, spremiti na gore opisani folder, a budući da se taj folder automatski sinkronizira sa "Google disk" oblakom, (odnosno "SkyDrive" oblakom) : ti će računi u pozadini biti automatski poslani na Internet ne smetajući WIPOSu za daljnji rad.

  Ovim se računima može pristupiti sa bilo kojeg računala koje ima pristup "Google disk" ili "SkyDrive" korisničkom računu.

  Na ovaj se način dakle informacija o fiskaliziranim računima nikada ne može izgubiti, pa čak i da se računalo potpuno uništi u bilo kojem trenutku.

  Računi koji su fiskalizirani za vrijeme nakon ovog podešavanja uvijek će dakle biti dostupni s nekog drugog računala.
   

09.01.2014.

 • U verzijama "WIPOS fiskalne blagajne" od 17.12.2013. i od 18.12.2013. uočena je greška ispisa iznosa poreza na svim vrstama printera, u izlaznim računima i rekapitulaciji prometa. Ova verzija, od 09.01.2014. popravlja navedenu grešku. Greška se automatski popravlja u svim računima, dakle i onim već izdanima unutar 2014.godine.

  Molimo sve korisnike, koji su knjigovođama već predale rekapitulacije prometa za neki period iz 2014.g., da za isti period tu rekapitulaciju ispišu ponovno, a nakon apliciranja nadogradnje od 09.01.2014.g. ili mlađe.

  Radi hitnosti potrebe nadogradnje WIPOSa na ovu verziju, putem Interneta ćemo blokirati sve verzije WIPOS fiskalne blagajne koje u sebi nose ovu grešku, pa Vas molimo, ako Vam se prilikom pokretanja WIPOS blagajne, prijavi greška "Licenca programa nije ispravna. Molimo Vas da kontaktirate proizvođača programa", da pokrenete "TeamViewer" za naše daljinsko spajanje, ili jednostavno samostalno redovnim putem nadogradite WIPOS na noviju verziju.

  Ovu grešku ne sadrže verzije WIPOS blagajne starije od 12.mj.2013.g.

  Ispričavamo se na nastaloj pogrešci koja se eto provukla u produkciju i usprkos svim našim testiranjima u svim uvjetima rada. 

18.12.2013.

 • Kroz cijeli program izmjenjena je metodologija izračuna poreza i pripadajućih osnovica, a sve temeljem datuma računa (ili datuma ostalih WIPOS dokumenata). Pa tako, ako je datum manji od 01.01.2014., WIPOS će u slučaju porezne grupe "PDV 10%", porez računati po stopi 10%. Ako je pak datum računa veći ili jednak od 01.01.2014., WIPOS će računati porez po poreznoj grupi 3, po stopi od 13%.
  Također, izračun kumulativnih osnovica u rekapitulaciji  prometa, WIPOS će, za stopu poreza pod brojem 3, računati po stopi od 13% ako je "Datum od" veći ili jednak 01.01.2014.g. U suprotnom, ako je zadani "Datum od" manji od 01.01.2014.,pripadajuće će osnovice WIPOS računati po stopi od 10%. 

  Napomena : ova izmjena je i osnovni razlog zašto se svi korisnici moraju nadograditi na verziju od 12.mj.2013.g. 

  Ovom se rečenicom, tvrtke "Kompjutorski centar Xanadu" i "Tvornica programa d.o.o.", odriču svake odgovornosti za rezultate rada "WIPOS" i "WIP" programa, koji su verzije  starije od 12.mj.2013.g. jer iste više nisu potpuno kompatibilna s novim poreznim pravilima koja su stupila na snagu s danom 01.01.2014.g. 

04.07.2013.

 • Od 01.07.2013. se mijenja članak Zakona koji se ispisivao na dnu računa u slučaju ako porezni obveznik NIJE u sustavu PDVa. Ova verzija programa, u tom slučaju ispisuje novi članak Zakona, "čl.90."

15.05.2013.

 • računi ispisani iz "arhive računa" su do sada ispisivali naziv operatera koji je trenutno prijavljen u WIPOS blagajnu. Sada je to promijenjeno, pa se i na računima ispisanim iz arhive, ispisuje operater koji je stvarno i izdao račun

13.05.2013.

   • u "Genaralni podaci o kasi" sada postoji nova tipka "Skladišne akcije". Klikom na ovu tipku, otvara se prozor iz kojega se mogu aktivirati sve opcije vezane za rukovanjem podacima koji su povezani sa stanjem robe na skladištu
   • mogućnost kreiranja "Primke" i u WIPOS fiskalnoj blagajni || Kao što smo i obećali početkom godine, u WIPOS kasu smo ugradili mogućnost "primitivnih primki". Primitivne ih zovemo zato što sadrže "mini-mogućnosti" u odnosu na "prave" velike primke-kalkulacije koje postoje u WIP centralnom sustavu.
    U WIPOS primku se unosi samo dobavljač (sada dakle postoji i šifrarnik dobavljača), roba, količina i nabavna cijena.
    Maloprodajna se vrijednost robe kao zaduženja po primci, automatski preuzima iz trenutnog cjenika. Primka se može ispisati na POS printer, a na dnu se ispisa za sada prikazuje : nabavnu vrijednost i maloprodajnu vrijednost primke. (napomena : Ako će Vašim knjigovođama trebati još neki podatak, mi ćemo ga dodati na dnu primke kao "Rekapitulacija vrijednosti primke")
     
   • Pregled skladišta || napravili smo kompletan modul za pregled skladišta u WIPOS fiskalnoj blagajni. U stvari, napravili smo DVA pregleda a u ovisnosti koristite li WIPOS fiskalnu blagajnu kao samostalan program ili je Vaš WIPOS povezan s BackOffice WIP centralnim sustavom. (ovo je dostojna zamjena za nedavno ukinuti pregled "Donosa", "Prodanog" i "Stanja" a koje su postojeći korisnici WIPa i WIPOSa koristili u WIPOS fiskalnoj blagajni u prozoru "Artikli")

    U WIPOS "Pregledu skladišta", možete dohvatiti stanje na određeni datum, možete filtrirati robu po zadanom dijelu naziva artikla, šifre, barkoda, po tipu artikla (samo repromaterijal i gotovi proizvodi, samo sastavljeni proizvodi, svi ...), zatim - možete sortirati artikle po nazivu, šifri, grupi, obračunskoj grupi itd..
    Dohvaćena lista robe prikazuje podatke o artiklu (naziv, šifra, barkod), zatim, ulaz količine, izlaz količine i stanje količine, a lista automatski poštuje i trenutno unesene  normative pa prikazuje i repromaterijal npr. "KAVA Kilogram" ili "Brašno TIP-500 Kg" s ispravnim ulazno - izlaznim količinama ... što znači da kada prodate npr. 2 puta "Kava s mlijekom", program će u "Pregledu skladišta" prikazati da ste prodali "Kava Kg" u iznosu 0,014Kg, jer je tako specificirano u normativu za sastavljeni proizvod "Kava s mlijekom".
   • u WIPOS smo ugradili potpuno novu "programsku mašinu" za izbor POS printera || Sada je moguće u listi POS printera vrlo jednostavno dodavati nove printere s pripadajućim naredbama za otvaranje ladice, za rezanje papira, za podebljana slova itd., kao i broj od 1 do 8 a koji predstavlja VISINU rezanja papira brojeći od zadnjeg ispisanog reda računa. Na ovaj se način sada u WIPOSu može podesiti bilo koji POS printer. Mi smo za sada, na gore opisani način pripremili naredbe za printere koje u ovom trenutku imamo na našem skladištu, pa smo ih mogli i apsolutno testirati u radnoj okoloini. Testirani su za sada slijedeći printeri : "Bixolon SRP 350", "EPSON TM88III", "MicroPos WTP150".
    Također, ostale smo printere u WIPOS listi pokušali pripremiti "po sjećanju", pa ako postoji neka greška, očekujemo od vlasnika takvih printera da nam to dojave kako bi napokon jednom i za uvijek, podesili i sve u Hrvatskoj korištene modele printera. Također, dodavanje novih printera, ili novih mikro-modela već postojećih printera koji sada imaju drugačije komande - sada je u WIPOSu vrlo jednostavno a listu svih budućih ovakvih "WIPOS drivera" isporučivati ćemo zajedno s redovnim nadogradnjama WIPOS fiskalne blagajne. Na taj način ćete moći s WIPOS programom koristiti bilo koji POS printer koji je dobavljiv u Hrvatskoj ne gubeći mogućnosti baš tog printera.
   • Printanje računa iz "Arhive računa", sada može filtrirati račune  i po dijelu naziva kupca ili dijelu kupčevog OIBa, a čime se mogu automatski isprintati svi "R-1" ili "R-2" računi, željenoga kupca, jedan za drugim.
   • Osvježe su WIPOS WEB upute : http://www.tvornica-programa.hr/wip/wiposhelp/

15.04.2013.

   • mogućnost izvoza prometa u BackOffice aplikaciju "RAMA"

21.02.2013.

   • mogućnost uvoza artikala iz BackOffice aplikacije "RAMA"

05. i 06.02.2013.

   • Ispravljeno je nekoliko minornih BUGova

04.02.2013.

   • u prozoru "Obrada" (Alt-O) preuređeno je upravljanje za printanje prodane robe : sada za printanje liste prodane robe, kako za datumski period, tako i za zadani zaključak, više ne postoje dvije tipke nego samo jedna. U zamjenu za drugu tipku sada je dodana kontrola izbora : "Printaj za datumski period" i "Printaj za zadani zaključak", a printanje se zatim obavlja jednom tipkom pod nazivom "E.. Lista prodane robe za datum ili zaključak".
     
   • u prozoru "Obrada" (Alt-O) dodana je mogućnost printanja liste prodane robe koja je grupirana po tzv. "obračunskoj grupi", novom tipkom s nazivom "F.. Prodana roba po obračunskoj grupi artikala za datum ili zaključak"

    Polje obračunske grupe koje se ovdje korisiti za grupiranje prodanih artikala, nalazi se u prozoru artikala "Artikli" (Alt-A) pod nazivom polja "Tekst grupiranja za obračun". U ovo je polje moguće unijeti i slova i brojeve.

    Ako želite da se u "Listi prodane robe grupirane po grupi za obračun", ukupno zbroje npr. sve kave, što znači i "Kava s mlijekom" i "Kava", i "Kava sa šlagom", onda ćete u polje "Tekst grupiranja za obračun", na svim nabrojanim artiklima upisati isti naziv grupe za obračun - npr. "KAVE".

    Program će po tom nazivu grupe za obračun, zbrojiti prodanu količinu svih prodanih artikala za zadani datum ili zaključak, koji nose isti naziv grupe za obračun.
    Dakle, iz našeg primjera, ako ste prodali 3x"Kava s mlijekom", 5x"Kava" i 1x"Kava s šlagom", program će u  ovoj novoj listi, napisati da je grupe "KAVE" prodano ukupno 9kom.

    Dodatno, program WIPOS će zbrojiti ukupnu prodajnu vrijednost svih 9 kava i upisati tu vrijednost na listu pod polje "MPV" (što znači "Maloprodajna vrijednost"), dok će u polje "MPV/Količina", upisati upravo to, prosječnu prodajnu cijenu za svih 9komada kava koju će izračunati kao "Maloprodajna vrijednost (MPV)" podijeljeno s "Ukupno prodanom količinom na razini grupe za obračun".

    Grupa za obračuna je dakle zgodna što pomoću nje možete samovoljno grupirati prodane artikle u samovoljne grupe za koje želite ukupan zbroj prodane količine svih tih artikala u istoj grupi za obračun - što Vam može uštedjeti dosta vremena prilikom izrade obračuna.

    Tako možete npr. grupirati sve sokove od 12 kuna, sve sokove od 10kuna itd. pa na taj način ne morate brojati posebno npr. colu a posebno fantu, nego u obračunu možete zbrojiti sve sokove od po 12 kuna ...

    Također, WIPOS će u listu samostalno dodati i stavku "(grupa obračuna nije definirana)" i uz tu grupu zbrojiti SVE prodane artikle za zadani period ili zaključak a kojima u artiklima u polje "Tekst grupiranja za obračun" niste upisali ništa.

    Dodatno, promjenom "naziv grupe za obračun" u nekom artiklu, i ponovnim printanjem liste grupirane po "grupi za obračun", lista će se promijeniti, što znači da se i za retro period koriste trenutni nazivi grupa za obračun iz šifrarnika artikala WIPOS blagajne. Na taj način i za već protekli promet, možete podesiti grupiranje.

    Napominjemo, da se "grupe za obračun" mogu koristiti u svim "branšama" odnosno u svim djelatnostima a ne samo ugostiteljstvu - uostalom kao i cijeli WIP i WIPOS program. U ovim smo opisima samo koristili artikle iz ugostiteljske djlatnosti kao primjer jer se s tim artiklima, u realnom životu, susreći svi korisnici. 

01.02.2013.

- u ispis rekapitulacije prometa sada je dodana i grupa koja ispisuje količinu i vrijednost prodane ambalaže u ukupnom prometu.

Dakle, vrijednost ambalaže je i sada i prije već zbrojena u ukupan promet. Novost je sada da vrijednost ambalaže prikazujemo u posebnoj grupi prilikom ispisa. Grupa se zove "AMBALAŽA U UKUPNOM PROMETU".

Grupa ambalaže se na rekapitulaciji prometa ispisuje samo ako iznos ambalaže i postoji u traženom prometu.

Ambalaža se i dalje podešava u "Artikli" > polje "Ambalaža (D/N)". Ako se u ovo polje upiše "D", program će ambalažu i obračunavati u naredno izdanim računima. Napominjemo da se promjena vrijednosti u ovom polju ne reflektira na već prodane artikle. Odnosno, vrijednost se ambalaže računa iz izdanih računa, pa ta vrijednost ovisi jeli za vrijeme izdavanja računa s nekim artiklom, ovo polje na tom artilklu bilo uključeno ili ne.

- U "Obrada" > "Generalni podaci o kasi" > "Digitalna vaga", sada postoji mogućnost definiranja dva prefiksa za težinski barkod.
Naime praksa je danas pokazala da se mogu postojati artikli s težinskim barkodom kojima barkod počinje s prefiskom "21" ali i oni s prefiksom "28". Sada WIPOS nakon ove nadogradnje, može raditi s obje vrste težinskoga barkoda.

Težinski barkod postoji sa slijedećom strukturom :

PR PLU-- MASA- K
21 00210 00245 1

gdje je :
PR = prefiks; dva brojčana znaka

PLU = ŠIFRA ARTIKLA s vodećim nulama. U WIP se upisuje u polje BARKODA. Ova šifra ukupno mora imati 5 znakova

MASA = masa. ovo se ne upisuje u WIPOS u polje barkoda. WIPOS samostalno parsira masu iz barkoda

k = kontrolni broj

24.01.2013.

- Prozor "Generalni podaci o kasi" je redizajniran u cilju pripreme za redizajn mogućnosti odabira POS printera kao i jednostavnog definiranja naredbi za nepoznate POS printere.

- na stranici "Ponašanje", pri dnu sada postoji kvačica pod nazivom  "Odjaviti operatera skidanjem i-Button ključa s čitača?".
Ovdje se radi o problemu kada uz neki artikl imate barocode koji u sebi sadrži osam brojeva "0", npr. "3120000000032". U tom trenutku, kada se prodavao ovakav artikl s barcode čitačem, WIPOS je otvarao prozor za prijavu operatera a sve zato što je detektirao uzastopno kucanje osam nula. Naime osam nula je šifra i-Button čitača za skidanje ključa za prijavu operatera.
Sada se, ako koristite navedenu strukturu barcode-a s osam nula, ovdje može isključiti kvačica čime se govori WIPOSu da ne otvara Login formu u tom slučaju. 

- na ispusu rekapitulacije prometa sada su dodani zbrojevi osnovica i poreza ispod tablice "Rekapitulacija po poreznim grupama"

- na ispisu rekapitulacije prometa, (opcija Alt-P, promet) sada se ispisuju još tri grupe podataka :

Grupa : "IZNOS PROMETA I POPUSTA S POREZOM" : ova se grupa ispisuje samo ako postoji iznos popusta u trenutno izračunatom prometu. Ispod ove grupe ispisuju se slijedeći iznosi : 

a) "Ukupan iznos prometa (bez popusta)" : ovaj iznos prikazuje ukupnu prodajnu vrijednost robe i usluge, bez umanjenje za eventualno odobreni popusta, a s ukalkuliranim porezom na dodanu vrijednost
b) "Ukupan iznos POPUSTA s porezom" : ovaj iznos prikazuje ukupno odobreni popust na robu i uslugu u izračunatom prometu. U iznosu se nalazi i ukalkulirani PDV.
c) "Kumulativna stopa odobrenog popusta" : ovaj iznos prikazuje stopu odobrenog popusta primjenjivu na a) kako bi se dobio iznos  b)

Grupa : "IZNOS USLUGE U UKUPNOM PROMETU" : ova se grupa ispisuje samo ako postoji iznos usluge u ukupnom prometu. Ovaj iznos je u zbilji zbroj maloprodajne vrijednosti svih prodanih artikala kojima je u šifrarniku artikala u trenutku prodaje bila uključena kvačica "Usluga". U ovoj se grupi prikazuju TRI iznosa : 

a) "Iznos usluge s porezom" : prikazuje iznos zbroja maloprodajnih vrijednsoti svih artikala koji su označeni kao usluga. Ovaj iznos nije umanjen za iznos popusta.

b) "Iznos popusta na uslugu" : ovaj iznos predstavlja dio iznosa odobrenog popusta na uslugu. Ovaj se podatak izračunava temeljem postotka ukupno odobrenog popusta. Isti se postotak popusta primjenjuje na vrijednost usluge, kako bi se izračunala vrijednost usluge umanjene za iznos popusta.

c) "Iznos usluge bez popusta" : ovaj podataka je razlika a) i b) te predstavlja stvarni iznos maloprodajne vrijednosti usluge za zadani izračuna prometa. Ovaj se iznos knjiži kao obavljena usluga u malotrgovini. Ovaj se iznos ne knjiži u knjigu popisa.

Grupa : "IZNOS VRIJEDNOSTI ROBE U UKUPNOM PROMETU" : ova se grupa ispisuje samo ako postoji iznos usluge u ukupnom prometu.

U ovoj se grupi prikazuju tri iznosa : 

a) "Iznos robe s porezom" : ovaj iznos predstavlja ukupnu maloprodajnu vrijednost robe u izračunatom prometu. Ovaj iznos nije umanjen za eventualno odobreni popust.

b) "Iznos popusta na robu" : ovaj iznos predstavlja dio iznosa odobrenog popusta na robu, Ovaj se podatak izračunava temeljem postotaka ukupno odobrenog popusta.

c) "Iznos robe bez popusta" : ovaj podataka je razlika a) i b) te predstavlja stvarni iznos maloprodajne vrijednosti prodane robe za zadani izračuna prometa. Ovaj se iznos može knjižiti u knjigu popisa.

10.01.2013.

- kada se računi šalju s DEMO certifikatom, na DEMO server porezne uprave, na dnu se računa sada ispisuje poruka :
"!!! OVO JE DEMONSTRACIJSKI RAČUN !!!"

03.01.2013.

- struktura broja računa je promijenjena u format :
RedniBroj-PoslovniProstor-NaplatniUređaj.
Npr. 125-POS1-1
Ovim načinom se štede dva reda na računu.

- omogućeno je brisanje zapisa poslovnog prostora ali samo u slučaju da taj prostor nije prijavljen u poreznu upravu

- Tablica stavaka računa, na glavnom ekranu, sada se generira potpuno dinamički. Svaka promjena veličine prozora, automatski raspoređuje širinu kolona a kako bi se kolonama ispunila cijela širina tablice.
Dodatno, kada je uključen prikaz touch tipki proizvoda, onda je lista skraćena za prikaz dvije kolone. Ne prikazuju se kolone Šifra(barcode) i cijena. Lista u skraćenom formatu prikazuje slijedeća polja : Naziv, Količina, Jedinica mjere, Iznos.
Kada se sakriju touch tipke proizvoda, tablica se prikazuje u punoj širini, pa tako prikazuje slijedeća polja : Šifra(barcode), naziv, količina, jedinica mjere, cijena i iznos.

- tekst "Nismo u sustavu PDVa", kada je isključena kvačica "U sustavu PDVa", promijenjen je u tekst "Nismo u sustavu PDVa, čl.22.st.1. Zakona"

28.12.2012.

- izvještaj "Lista prodane robe za zadani zaključak", sada sortira prodanu robu po grupi a unutar iste grupe po nazivu proizvoda. (dakle isto kao i "Lista prodane robe za datumski period")

27.12.2012.

- prilikom izbora plaćanja "Gotovina", program više ne čeka za upis uplate kupca kako bi se izračunao povrat (kusur) ali samo u slučaju da za gotovinski način plaćanja nije definiran popust. 

26.12.2012. v2

- ispravak BUGa : kada se program pokrene, glavni prozor WIPOS blagajne nije aktivan dok se na njega ne klikne mišem.
Sada je program nakon pokretanja automatski aktivan.

- ako samostalno radite ikonu za poziv "KasaW.exe", onda u komadnu liniju prečaca možete dodati parametar "MAX".
Npr. C:\WIPOS2013F "MAX"
Ovako pozvani program će se automatski raširiti preko cijelog zaslona, biti će automatski "maksimiziran" prilikom pokretanja. 

26.12.2012.

- automatski popravak i praznih a oštećenih datoteka koje se mogu oštetiti nasilnim gašenjem Windowsa i/ili WIPOS programa.

16.12.2012.

Ova verzija spriječava mogućnost slučajnog "otkopčavanja" (undocking) prozora s touch tipkama.

 

15.12.2012.

1. WIPOS blagajna je potpuno fiskalizirana

2. normativi se mogu definirati i u WIPOS blagajni

3. definiran je način plaćanja "5. Transakcijski račun". U ovom se slučaju račun fiskalizira slovom "T" (po tehničkoj dokumenataciji APISa). Ovaj način plaćanja možete koristiti kada od kupca očekujete plaćanje s njegovog Žiro-računa na Vaš žiro račun. Ovaj račun naknadno možete "pretvoriti" u R-1 račun

4. popravljen je BUG prilikom printanja na POS "SP2000" printer

5. U Artiklima sada postoji mogućnost definiranja tipa artikla.
Tip može biti 1, 2 ili 3. Evo opisa.

   1. oznaka 1 označava artikl gotovi proizvod koji se ne sastavlja po normativu
   2. oznaka 2 označava gotovi proizvod koji se sastavlja po normativu od repromaterijala
   3. oznaka 3 označava proizvod koji se koristi kao repromaterijal za sastavljanje proizvoda tipa 2.
Kada se u programu otvori prozor za definiranje normativa, u listi proizvoda za sastavljanje, otvaraju se svi proizvodi tipa 2. Kada se odabere jedan proizvod za sastavljanje, i krene se dodati repromaterijal, u prozoru za dodavanje repromaterijala, prikazuju se svi proizvodi tipa 3.
 
6. U Artiklima je dodano polje "Tekst grupiranja za obračun". 
Evo primjera : Kada radite obračun, želite sve sokove od 12 kuna da Vam program zbroji pod stavku "SOKOVI12" i da Vam uz tu stavku napiše ukupno prodani broj tih sokova. Uz sve sokove koji koštaju 12 kuna, ćete u ovo polje upisati "SOKOVI12", i njihove će količine kasnije biti zbrojene u izvještaju za lakše kreiranje obračuna na smjeni.
 
Stavke ovih uputa : 2, 5 i 6 još nisu implementirane u izvještaje. To ćemo tek učiniti, ali ih Vi možete pripremiti tako što ćete ih propisano ispuniti, a kada napravimo implementaciju izvještaja, moći ćete te izvještaje upogoniti i retroaktivno.

 

Trenutno radimo

   1. na primkama koje bi se radile isto tako iz programa  WIPOS fiskalna blagajna, a što bi u mnogim slučajevima anuliralo potrebu za modulom Maloprodaje iz WIP centralnog sustava.
   2. Izvještajima rekapitulacija prodaje po normativnim stavkama, rekapitulacija prodaje po obračunskim grupama, lager lista.
   3. Mogućnost slanja rekapitulacije prometa emailom, direktno na email knjigovođe.

 

 

Poveznica na stranicu za preuzimanje : preuzimanje

 • Srijeda, 18 Prosinac 2013

Comments (0)

Ostavite komentar

Molimo Vas da se logirate kako bi mogli ostaviti komentar.