Što je to "WIP poslovni sustav"?

"WIP poslovni sustav" je skup računalnih programa za unos, obradu i izvješćivanje o poslovanju tvrtki svih tipova (doo, obrt), i svih djelatnosti (trgovina na veliko, proizvodnja, obavljanje usluga,  ...).

Što znači kratica "WIP"?

WIP je kratica od Windows Integralno Poslovanje.

Struktura WIP poslovnog sustava

WIP poslovni sustav se sastoji od više odvojenih programa :

 1. WIP centralnog sustava (sadrži cijeli niz potprograma (modula) za veleprodaju, proizvodnju, maloprodaju, kompletno knjigovodstvo, itd.)
 2. WIPOS kase - služi za izdavanje računa na mjestu prodaje a povremeno može komunicirati sa WIP centralnim sustavom
 3. WIPO otpremništva - služi za izdavanje veleprodajnih ponuda, otpremnica i računa na mjestu koje je fizički udaljeno od WIP centralnoga sustava a povremeno komunicira sa njim.
 4. WIP2WEB - program za slanje podataka na WEB Internet stranicu u WEB katalog, koji automatski ima iste podatke kao i artikli u WIPu pa, objavljeni katalog nije potrebno mukotrpno i dodatno posebno ažurirati. 
 
VAŽNA NAPOMENA : nemojmo miješati pojam "WIP poslovni sustav" i pojam "WIP centralni sustav". "WIP Poslovni sustav" je pojam koji obuhvaća sve WIP programe; i WIPOS kasu, i WIP centralni sustav, i WIP Otpremništvo itd.
 

WIP centralni sustav

WIP centralni sustav je srce WIP poslovnoga sustava. Centralni sustav se sastoji od cijelog niza tzv. modula. Moduli su smisleni, za jednu temu vezani računalni potprogrami, koji imaju sposobnost obavljati jedan smisleni tematski obujam poslova. 

Primjer modula

"modul Veleprodaja", npr., može obavljati poslove vezane za trgovinu na veliko. Ovaj modul ima mogućnosti raditi dokumente kao što su to primke, zatim ponude, otpremnice, račune, inventure itd. On ima mogućnost i kreiranja raznih izvještaja vezanih za istu temu, npr. "Izvještaj o nabavi robe na veleprodajno skladište", "Izvještaj o prodaji robe sa prikazom marže" itd.
Neki drugi modul, npr. "modul Maloprodaje", se bavi upravljanjem jedne ili više trgovina na malo sa svim pozadinskim poslovima vezano za isto ....

Dakle, WIP je skup takvih modula, odnosno zasebnih potprograma. Iz toga razloga kažemo da je WIP modularan. 
 

Nabrojimo module WIP centralnog sustava : 

 1. Veleprodaja
 2. Sastavnice (recepture za proizvodnju)
 3. Rastavnice (recepture za rastavljanje)
 4. Maloprodaja
 5. Fakturiranje iz maloprodaje
 6. Radni nalozi
 7. U-RA i I-RA
 8. Financijsko
 9. Obrtničke knjige
 10. Plaće
 11. Putni nalozi
 12. Inventar-OS
 13. Internet transaktor
   

Zašto je WIP modularan?

Naravno, sada netko može postaviti pitanje : "A zašto modularan?". Odgovor je jednostavan. Svaki korisnik ne mora kupovati cijeli centralni sustav nego samo njemu potrebne dijelove - module.

Također, u tvrtkama koje imaju više računala na kojima je instaliran centralni sustav, ne mora svako računalo imati iste module. Jedno računalo je na radnome mjestu koje samo generira račune, drugo računalo je na radnome mjestu koje samo knjiži ulazne i izlazne račune - itd.

I na kraju, Korisniku WIPa je to manji trošak i manji broj opcija sa kojima se ne mora zamarati. Nama proizvođačima je to manje posla na održavanju sustava. Dakle, od modula, svi imaju benefit.
 

"WIP serversko" i "WIP klijentsko" računalo

Ako se WIP centralni sustav instalira na više računala u Vašoj tvrtki, onda je jedno računalo tzv. "WIP serversko računalo", a sva ostala računala u mreži su tzv. "WIP klijentska računala".

WIP SERVERSKO RAČUNALO je računalo na kojemu se nalaze WIP baze podataka i SVI kupljeni moduli WIP centralnog sustava koji se koriste u Vašoj tvrtki. Cijene ovih modula, instaliranih na WIP server, su upravo cijene koje su prikazane u cjeniku modula WIP centralnog sustava. Ako WIP koristite samo na jednom računalu, onda je to računalo u stvari WIP SERVER.

Kada se WIP sustav nadograđuje, prvo se nadograđuje WIP na "WIP serverskom računalu" do kraja, a tek zatim se nadograđuju ostala računala. Ova je nadogradnja najvažnija, jer se jedino prilikom nadogradnje "WIP serverskog računala" nadograđuje i struktura WIP BAZE PODATAKA. Prilikom nadogradnje ostalih računala u mreži, to nije slučaj. 

Operater na WIP serverskom računalu može raditi kao i na svakom drugom računalu u mreži. On tako i radi u slučaju kada je WIP sustav instaliran samo na jedno računalo (rekli smo da je to računalo onda i "WIP serversko računalo"), ali se u većim klijent-server lokalnim sustavima preporučuje da na serverskom WIP računalu ne radi operater - jer se tako smanjuje mogućnost utjecaja toga operatera na rad serverskog sustava a tako u stvari i na rad svih WIP centralnih sustava na ostalim računalima u  lokalnoj mreži.

WIP KLIJENTSKO RAČUNALO je računalo na kojemu se nalaze instalirani kupljeni moduli WIP centralnog sustava a koji podatke čitaju sa WIP SERVERSKOG RAČUNALA. Cijene modula na WIP KLIJENTIMA se umanjuju za 50% u odnosu na cijene modula instaliranih na WIP SERVERSKOM računalu. Korisnik WIPa  samostalno određuje koje će to module kupiti i na koliko će ih računala instalirati, kontrolirajući tako samostalno troškove ukupne instalacije.
 

WIP je istovremeno i Integralan

U nazivu WIPa stoji i riječ "Integralan". To je zato što moduli WIPa međusobno dijele neke zajedničke resurse, ali ti moduli i međusobno komuniciraju. Npr. program "WIPOS kasa", koji obavlja poslove izdavanja računa iz maloprodaje, prima iz modula Maloprodaje cjenik sa opisima robe i usluge, a natrag vraća svoje dnevne promete kako bi Maloprodaja nastavila daljnju obradu tako prikupljenih podataka a zatim te podatke poslala u modul U-RA i I-RA (ulaznih i izlaznih računa). 

Eto. WIP je dakle skup modula koji mogu međusobno komunicirati i time zajedno čine jednu cjelinu. To znači da je WIP i cjelinski, odnosno - integralan.

 

WIPOS kasa

WIPOS je složenica od WIP i POS. POS je kratica od "Point of sale" što bi mogli prevesti kao mjesto prodaje.

WIPOS kasa je program za brzo izdavanje računa na mjestu prodaje u trgovini na malo. 

WIPOS kasa može komunicirati sa WIP centralnim sustavom tako da iz njega stickom ili internetom preuzme cjenik robe i usluge, zatim tijekom dana ili smjene izdaje račune, te na kraju vraća dnevne promete u WIP centralni sustav - točnije u njegov modul maloprodaje.

WIPOS kasa može egzistirati i kao samostalan program, dakle bez WIP centralnoga sustava u pozadini, jer WIPOS kasa može i samostalno dodavati opise artikala sa cijenama, izdavati račune i na kraju printati rekapitulaciju prometa koju predaje svome knjigovođi. 

WIPOS kasa je fizički poseban program i može se instalirati neovisno od WIP centralnoga sustava. Razlog tome je vrlo praktične prirode, naime WIP centralni sustav se može instalirati u tzv. "back officu", odnosno uredu u pozadini, dok se WIPOS kasa, instalira na računalo (ili više računala) koja se fizički nalaze na mjestima prodaje. Napominjemo da je ovo samo mogućnost. Neki korisnici, koji imaju manje posla na mjestu prodaje tj. manju dinamiku izdavanja računa, mogu na JEDNO računalo instalirati i WIPOS kasu i WIP centralni sustav sa njima potrebnim modulima.

WIPOS kasa sa WIP centralnim sustavom može komunicirati i Internetom, putem modula "WIP Internet transaktor".

WIPO

WIPO je složenica od WIP i O gdje O predstavlja kraticu od "Otpremništvo". Zato ga još zovemo i WIP otpremništvo.

WIPO je program za izdavanje ponuda, otpremnica i računa na terenskom računalu, odnosno na mjestu koje je fizički udaljeno od WIP centralnoga sustava.

Princip rada je slijedeći :

 1. WIPO iz WIP centralnog sustava prihvati željeni cjenik robe i usluge i kompletan šifrarnik kupaca i dobavljača
 2. WIPO je sada autonoman i može sklapati ponude, otpremnice i račune i printati ih
 3. WIPO šalje podatke o računima u WIP centralni sustav koji ih automatski preuzima i po njima kreira ponude-otpremnice-račune, kao da su dodani ručno i direktno u modulu Veleprodaje. 
WIPO sa WIP centralnim sustavom može komunicirati i Internetom, putem modula "WIP Internet transaktor".
 

WIP2WEB (WIP u WEB)

Program za slanje podataka na WEB Internet stranicu u WEB katalog. Objavljeni Web katalog proizvoda automatski ima iste podatke kao i artikli (nazive, opise, slike, cijene) u WIPu pa, objavljeni katalog nije potrebno mukotrpno i dodatno posebno ažurirati. 
 
Rezultat ovog modula, u praksi, možete pogledati na slijedećem primjeru :
 
 • Utorak, 11 Listopad 2011

Comments (0)

Ostavite komentar

Molimo Vas da se logirate kako bi mogli ostaviti komentar.