Tagirano sa: čpp

ČPP WIPOS [fiskalizacija]

Često Postavljena Pitanja i pripadajući odgovori u vezi WIPOS fiskalne blagajne.

ČPP WIP centralni sustav [fiskalizacija]

Često Postavljena Pitanja i pripadajući odgovori u vezi WIP centralnog sustava.

ČPP WIP [zakon o PDVu 01.07.2013.]

Često Postavljena Pitanja (ČPP) za WIP : izmjene vezane za novi Zakon o porezu na dodanu vrijednost, koji je stupio na snagu 01.07.2013.