Tagirano sa: WIPOS video

Unos novih proizvoda (robe ili usluge) u "WIPOS" fiskalnu blagajnu

Prezentacija dodavanja proizvoda u programu WIPOS FISKALNA BLAGAJNA.

Odabir već instaliranog POS printera u WIPOS kasi

Video pokazuje kako se u WIPOS kasi mora odabrati POS printer koji je prije toga instaliran u Vaše Windowse.

Definiranje operatera (blagajnika, konobara) u "WIPOS" fiskalnoj blagajni

Prezentacija dodavanja operatera (blagajnika, konobara...) u program WIPOS FISKALNA BLAGAJNA.

Izmjena podataka o proizvodima (robi i usluzi)

Video prikazuje način pretrage i izmjene podataka o nekom proizvodu.

Izdavanje WIPOS računa

Izdavanje računa iz WIPOS kase. Video prikazuje i različite načine pretrage za proizvodima koje se želi dodati na račun.

Preuzimanje korisničkog aplikacijskog certifikata s FINA web stranica

Ovaj video prikazuje cijelu proceduru preuzimanja FINA certifikata s FINA internet stranica.

Izdavanje R-1 ili R-2 računa iz "WIPOS" fiskalne blagajne

Video pokazuje : instalaciju, licenciranje na Vaše računalo i prvo pokretanje programa "WIPOS FISKALNA BLAGAJNA".

Kopiranje Vašeg certifikata u folder WIPOS fiskalne blagajne

Ovaj video prikazuje kopiranje Vašeg certifikata na folder WIPOS fiskalne blagajne

video || Instalacija "ROOT RDC CA" certifikata

Ovaj video prikazuje instalaciju "RDC CA ROOT" certifikata. Što je, čemu služi i kako se instalira RDC ROOT certifikat, pogledajte u ovom videu. 

Podešavanje fiskalnog certifikata u WIPOS kasi

Video prikazuje prijavu fiskalnog certifikata i podešavanje WIPOS fiskalne blagajne ta fiskalizaciju.

Storniranje cijelog računa, storniranje jedne stavke i zamjena stavke u WIPOSu

Video prikazuje kako se sve može stornirati (poništavati) račun.

video || Prijava "Aplikativnog fiskalnog certifikata" u WIP centralni sustav

Video prikazuje prijavu fiskalnog certifikata u WIP centralni sustav

Prijava poslovnog prostora u PU (poreznu upravu)

Automatska prijava poslovnog prostora u Poreznu Upravu.