Tagirano sa: certifikat

Kopiranje Vašeg certifikata u folder WIPOS fiskalne blagajne

Ovaj video prikazuje kopiranje Vašeg certifikata na folder WIPOS fiskalne blagajne

video || Instalacija "ROOT RDC CA" certifikata

Ovaj video prikazuje instalaciju "RDC CA ROOT" certifikata. Što je, čemu služi i kako se instalira RDC ROOT certifikat, pogledajte u ovom videu. 

Podešavanje fiskalnog certifikata u WIPOS kasi

Video prikazuje prijavu fiskalnog certifikata i podešavanje WIPOS fiskalne blagajne ta fiskalizaciju.

video || Prijava "Aplikativnog fiskalnog certifikata" u WIP centralni sustav

Video prikazuje prijavu fiskalnog certifikata u WIP centralni sustav

Prijava poslovnog prostora u PU (poreznu upravu)

Automatska prijava poslovnog prostora u Poreznu Upravu.

Pregled i printanje prometa WIPOS blagajne

Ovaj video prikazuje mogućnosti prikaza i printanja prometa WIPOS fiskalne blagajne.

Zatvaranje ili promjena adrese poslovnog prostora u poreznoj upravi

Odjava poslovnog prostora u slučaju promjene adrese ili zatvaranja poslovnog prostora.

Nadogradnja WIPOS fiskalne kase

Ovaj video prikazuje kompletnu proceduru za nadogradnju WIPOS fiskalne blagajne.

DEMO ROOT certifikat (preuzimanje i instalacija)

Ovaj video prikazuje instalaciju DEMO ROOT certifikata. Što je, čemu služi i kako se instalira DEMO ROOT certifikat, pogledajte u ovom videu. 

RDC CA ROOT certifikat za produkciju

Ovaj video prikazuje instalaciju "RDC CA ROOT" certifikata. Što je, čemu služi i kako se instalira RDC ROOT certifikat, pogledajte u ovom videu.