Tagirano sa: izdavanje računa

Izdavanje WIPOS računa

Izdavanje računa iz WIPOS kase. Video prikazuje i različite načine pretrage za proizvodima koje se želi dodati na račun.