Tagirano sa: naknadno slanje računa

Odabir već instaliranog POS printera u WIPOS kasi

Video pokazuje kako se u WIPOS kasi mora odabrati POS printer koji je prije toga instaliran u Vaše Windowse.

Izdavanje R-1 ili R-2 računa iz "WIPOS" fiskalne blagajne

Video pokazuje : instalaciju, licenciranje na Vaše računalo i prvo pokretanje programa "WIPOS FISKALNA BLAGAJNA".

Instalacija "WIPOS" blagajne na Windows XP

Video pokazuje postupak instalacije "WIPOS" fiskalne blagajne na Windows XP operativni sustav.

 

Naknadno slanje nefiskaliziranih računa u poreznu upravu, a nakon ponovne uspostave Internet veze

Prezentacija mogućnosti naknadnoga slanja nefiskaliziranih računa u PU (Poreznu Upravu), nakon rada bez Internet veze.

Instalacija "WIPOS" blagajne na "Windows 7", licenciranje programa i prvo pokretanje

Video pokazuje : instalaciju WIPOS kase na "Windows 7" operativni sustav, zatim licenciranje programa "WIPOS" na Vaše računalo kao i prvo pokretanje programa "WIPOS".

Naknadno slanje nefiskaliziranih računa u poreznu upravu nakon kvara računala

Prezentacija mogućnosti naknadnoga slanja nefiskaliziranih računa u PU (Poreznu Upravu), a nakon kvara računala.

Instalacija POS printera na "Windows 7" ili "Windows 8"

Video pokazuje način instalacije POS printera na "Windows 7" ili "Windows 8" operativni sustav.