Tagirano sa: printanje

IP obrazac za 2013.g.

Kreiranje IP obrasca za 2013. g. u XML datoteku koja se predaje u poreznu upravu.

Za ovu akciju, morate imati Microsoft Excel s omogućenim MACRO naredbama.