Tagirano sa: vrijednost

Što je "cijena" a što "vrijednost"?

Kada kažemo "cijena", mislimo na cijenu jednog proizvoda, znači za količinu 1.

Kada kažemo "vrijednost", mislimo na cijenu koja je pomnožena sa količinom. Primjer : "nabavna vrijednost lagera" je nabavna cijena pomnožena sa količinom na stanju lagera.